Trắc nghiệm Địa Lí online
Trắc nghiệm Địa Lí online Trắc nghiệm Địa Lí online
Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí theo bài

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

 •  63
 •  60
 •  12:32 01/05/2019
 •  Đã xem: 215
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

 •  62
 •  60
 •  12:31 01/05/2019
 •  Đã xem: 170
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

 •  62
 •  60
 •  12:30 01/05/2019
 •  Đã xem: 304
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

 •  36
 •  45
 •  05:52 01/05/2019
 •  Đã xem: 215
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

Trắc nghiệm phần biểu đồ

Trắc nghiệm phần biểu đồ

 •  30
 •  45
 •  05:12 01/05/2019
 •  Đã xem: 268
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần biểu đồ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

 •  25
 •  25
 •  14:46 30/04/2019
 •  Đã xem: 316
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

 •  32
 •  30
 •  14:43 30/04/2019
 •  Đã xem: 294
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

 •  20
 •  20
 •  14:42 30/04/2019
 •  Đã xem: 231
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

 •  28
 •  30
 •  14:39 30/04/2019
 •  Đã xem: 217
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

 •  22
 •  20
 •  14:37 30/04/2019
 •  Đã xem: 203
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

 •  44
 •  45
 •  14:35 30/04/2019
 •  Đã xem: 197
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

 •  23
 •  20
 •  14:34 30/04/2019
 •  Đã xem: 239
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

 •  41
 •  45
 •  14:28 30/04/2019
 •  Đã xem: 248
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

 •  20
 •  20
 •  14:22 30/04/2019
 •  Đã xem: 210
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

 •  33
 •  30
 •  14:20 30/04/2019
 •  Đã xem: 154
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0963669024
Email danghaiht87@gmail.com