Trắc nghiệm Địa Lí online
Trắc nghiệm Địa Lí online Trắc nghiệm Địa Lí online
Trắc nghiệm Địa Lí online

ĐỊA LÍ 12


Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

 •  25
 •  25
 •  14:46 30/04/2019
 •  Đã xem: 399
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

 •  32
 •  30
 •  14:43 30/04/2019
 •  Đã xem: 372
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

 •  20
 •  20
 •  14:42 30/04/2019
 •  Đã xem: 299
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

 •  28
 •  30
 •  14:39 30/04/2019
 •  Đã xem: 282
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

 •  22
 •  20
 •  14:37 30/04/2019
 •  Đã xem: 269
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

 •  44
 •  45
 •  14:35 30/04/2019
 •  Đã xem: 256
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

 •  23
 •  20
 •  14:34 30/04/2019
 •  Đã xem: 302
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

 •  41
 •  45
 •  14:28 30/04/2019
 •  Đã xem: 339
 •  Bình luận: 1

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

 •  20
 •  20
 •  14:22 30/04/2019
 •  Đã xem: 304
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

 •  33
 •  30
 •  14:20 30/04/2019
 •  Đã xem: 215
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

 •  28
 •  30
 •  14:18 30/04/2019
 •  Đã xem: 232
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

 •  16
 •  30
 •  14:14 30/04/2019
 •  Đã xem: 492
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

 •  35
 •  30
 •  14:06 30/04/2019
 •  Đã xem: 517
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 •  42
 •  40
 •  14:04 30/04/2019
 •  Đã xem: 282
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

 •  22
 •  20
 •  14:03 30/04/2019
 •  Đã xem: 540
 •  Bình luận: 1

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0963669024
Email danghaiht87@gmail.com