Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online
Đề thi thử THPT quốc gia

Đề thi thử THPT quốc gia

 •  40
 •  50
 •  21:08 03/05/2019
 •  Đã xem: 167
 •  Bình luận: 3
Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 4

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 4

 •  62
 •  60
 •  12:34 01/05/2019
 •  Đã xem: 713
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 4

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

 •  63
 •  60
 •  12:32 01/05/2019
 •  Đã xem: 326
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 3

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

 •  62
 •  60
 •  12:31 01/05/2019
 •  Đã xem: 269
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 2

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

 •  62
 •  60
 •  12:30 01/05/2019
 •  Đã xem: 421
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần Atlat_ Phần 1

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

 •  36
 •  45
 •  05:52 01/05/2019
 •  Đã xem: 301
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần bảng số liệu

Trắc nghiệm phần biểu đồ

Trắc nghiệm phần biểu đồ

 •  30
 •  45
 •  05:12 01/05/2019
 •  Đã xem: 383
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm phần biểu đồ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

 •  25
 •  25
 •  14:46 30/04/2019
 •  Đã xem: 427
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 42: Vấn đề phát trển kinh tế, ANQP ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

 •  32
 •  30
 •  14:43 30/04/2019
 •  Đã xem: 404
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 41: Khu vực ĐB Sông Cửu Long

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

 •  20
 •  20
 •  14:42 30/04/2019
 •  Đã xem: 323
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 39: Khu vực Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

 •  28
 •  30
 •  14:39 30/04/2019
 •  Đã xem: 306
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 37: Khu vực Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

 •  22
 •  20
 •  14:37 30/04/2019
 •  Đã xem: 286
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 36: Khu vực DH Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

 •  44
 •  45
 •  14:35 30/04/2019
 •  Đã xem: 270
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 35: Khu vực Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

 •  23
 •  20
 •  14:34 30/04/2019
 •  Đã xem: 314
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 33: Khu vực ĐBSH

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

 •  41
 •  45
 •  14:28 30/04/2019
 •  Đã xem: 364
 •  Bình luận: 1

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 32: Khu vực TD-MNBB

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0963669024
Email danghaiht87@gmail.com