Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online

Trắc nghiệm Địa Lí online
Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

 •  20
 •  20
 •  14:22 30/04/2019
 •  Đã xem: 304
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 30+31: Vấn đề phát triển ngành GTVT-TTLL-TM và Du lịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

 •  33
 •  30
 •  14:20 30/04/2019
 •  Đã xem: 215
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

 •  28
 •  30
 •  14:18 30/04/2019
 •  Đã xem: 232
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 26+27: Cơ cấu ngành CN và vấn đề phát triển ngành CN trọng điểm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

 •  16
 •  30
 •  14:14 30/04/2019
 •  Đã xem: 492
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 24+25: Vấn đề phát triển ngành thủy sản, lâm nghiệp và tổ chức lãnh thổ NN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

 •  35
 •  30
 •  14:06 30/04/2019
 •  Đã xem: 517
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 21+22: Đặc điểm và vấn đề phát triển nông nghiệp nước ta

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 •  42
 •  40
 •  14:04 30/04/2019
 •  Đã xem: 282
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

 •  22
 •  20
 •  14:03 30/04/2019
 •  Đã xem: 540
 •  Bình luận: 1

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 18: Đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 17: Lao động và việc làm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 17: Lao động và việc làm

 •  34
 •  30
 •  13:58 30/04/2019
 •  Đã xem: 242
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 17: Lao động và việc làm

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

 •  30
 •  30
 •  13:57 30/04/2019
 •  Đã xem: 757
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 15: BVMT và phòng chống thiên tai

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 15: BVMT và phòng chống thiên tai

 •  31
 •  30
 •  13:51 30/04/2019
 •  Đã xem: 333
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 15: BVMT và phòng chống thiên tai

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 14: Sử dụng và bảo vệ TNTN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 14: Sử dụng và bảo vệ TNTN

 •  31
 •  30
 •  13:43 30/04/2019
 •  Đã xem: 286
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 14: Sử dụng và bảo vệ TNTN

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 11+12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 11+12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

 •  77
 •  60
 •  13:28 30/04/2019
 •  Đã xem: 437
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 11+12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 9+10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 9+10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

 •  110
 •  90
 •  13:20 30/04/2019
 •  Đã xem: 2067
 •  Bình luận: 2

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

 •  63
 •  50
 •  13:18 30/04/2019
 •  Đã xem: 421
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài6+7: Đất nước nhiều đồi núi

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài6+7: Đất nước nhiều đồi núi

 •  88
 •  80
 •  13:08 30/04/2019
 •  Đã xem: 842
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm Địa Lí 12_Bài6+7: Đất nước nhiều đồi núi

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0963669024
Email danghaiht87@gmail.com